Umuttepe 2023

Vergi Mükelleflerinin Sorunları Uluslararası Kongresi ve Kocaeli Forumu #1

Kocaeli Üniversitesi- 26 Nisan 2023- Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi

Moderatör: Prof.Dr. Bayram KESKİN – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

MÜKELLEF MASASI

Kadir DURMUŞ
YK Başkanı
Murat BARIŞ
YK Başkan Yardımcısı
Birol BOZKURT
YK Üyesi

İDARE MASASI

Dr. Osman EŞGİN
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
İsmail ÜNLÜ
Çalışma ve Sos.Güv. İl Müdürü
Yaşar Yaman OCAK
Doğu Marmara Güm. Böl. Müd.

YARGI MASASI

Ufuk SUNAOĞLU
Kocaeli 1. Vergi Mah. Başkanı
Osman AYDIN
Kocaeli 1. İdare Mah. Başkanı
Muhammet Göktuğ ÜNLÜ Körfez Cumhuriyet Savcısı

DANIŞMAN MASASI

Mehmet GÜL
Başkan
Özcan ÇAKIR
Başkan
Sadi VATAN
Başkan

POSTERLER

Erkilet 2023

Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri Uluslararası Kongresi ve Kayseri Forumu #2

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi- 20 Haziran 2023

Hazırlanıyor…..

Maltepe 2023

Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri Uluslararası Kongresi ve Ankara Forumu #3

Ankara Bilim Üniversitesi- 26 Eylül 2023

Hazırlanıyor…..