Akademik Destek

Kocaeli Üniversitesi

Ev Sahibi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Maliye Okullu Akademisyenler Topluluğu
VergiSiz Dünya

Katılan Kurumlar

Kocaeli Sanayi Odası
Kocaeli Ticaret Odası
Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
Kocaeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürülüğü
Kocaeli Barosu
Kocaeli SMMM Odası
Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği
Vergi, İdari ve Adli Yargı Temsilcileri