Uluslararası Vergi Mükellefinin Mali Sorunları Kongresi ve Kocaeli Forumu, üniversite piyasa işbirliğini sağlamak, vergi mükellef temsilcilerini, yargı mercilerini, idareyi, profesyonel danışmanları ve biliminsanlarını bir araya getirerek, vergi mükelleflerinin sorunlarının ilk ağızdan öğrenilmesi, tarafların soruna bakış açılarının ortaya konulması, araştırma ve çalışma gerektiren konuların tespit edilmesi, Türkiye’de ve dünyada sorunların karşılaştırılması ve ortaya konulan akademik çalışmaların paydaşlarla paylaşılmasına yönelik olarak oluşturulan yeni bir format olarak ortaya konulmuş ve ilkinin Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde Kocaeli ilinde yapılması kararlaştırılmıştır. İlk etapta kongre ve forum Eskişehir, Kayseri, Denizli ve Ankara illerinde de düzenlenecek ve kongre ve forumların çıktıları ile forum kısmı ulusal ve akabinde uluslararası boyuta ulaştırılması hedeflenmektedir.

Forum Masaları:

Akademik Masa: İlgili Alan Biliminsanları

Mükellef Masası: Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Esnaf Ve Sanatkarlar Birliği temsilcileri

İdare Masası: Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü temsilcileri

Yargı Masası: Kocaeli Vergi Mahkemeleri, Kocaeli İdare Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemesi (Vergi İhtisas), İş Mahkemeleri temsilcileri

Müşavir Masası: İstanbul YMM Odası, Kocaeli SMMM Odası, Kocaeli Barosu, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Temsilcileri