Bildiri Özeti Şablonu

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazarlar  Ad soyad

                Ad soyad

ÖZET

Özet, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini ve bilgileri içermelidir. Özet başlığı koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. “Anahtar Kelimeler:” özetin ardından satır aralığı bırakmadan 12 punto ve italik yazılmalıdır. Her anahtar kelime sözcüğü büyük harfle başlamalıdır. Metin aralığı 1.15 olmalıdır. İngilizce ve Türkçe özet kısımlarının her biri (başlık ve anahtar kelimeler hariç), en az 600 kelime ve en çok 1000 kelime olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler— (anahtar kelimeler) , en az 3 enfazla 5 tane

Jel Kodu: en az 3 enfazla 5 tane

ABSTRACT

This electronic document is a “live” template and already defines the components of your paper [title, text, heads, etc.] in its style sheet. It should consist of at least 600 words and 1000 words at most, summarizing the subject in a short and understandable way. In the Abstract section, the basic methodological framework of the research, such as subject, scope, importance, purpose and method, should be stated. Text spacing should be 1.15.

Keywords: Provide 3 – 5 keywords  

Jel Codes: Provide 3 – 5 keywords  

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yazarların mesleki ve akademik tecrübesini ortaya koyacak şekilde

Tam Metin Şablonu

Türkçe Başlık

İngilizce Başlık

Yazarlar  Ad soyad

                Ad soyad

ÖZET

Özet, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini ve bilgileri içermelidir. Özet başlığı koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. “Anahtar Kelimeler:” özetin ardından satır aralığı bırakmadan 12 punto ve italik yazılmalıdır. Her anahtar kelime sözcüğü büyük harfle başlamalıdır. Metin aralığı 1.15 olmalıdır. İngilizce ve Türkçe özet kısımlarının her biri (başlık ve anahtar kelimeler hariç), en az 200 kelime ve en çok 500 kelime olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler— (anahtar kelimeler) , en az 3 enfazla 5 tane

Jel Kodu: en az 3 enfazla 5 tane

ABSTRACT

This electronic document is a “live” template and already defines the components of your paper [title, text, heads, etc.] in its style sheet. It should consist of at least 200 words and 500 words at most, summarizing the subject in a short and understandable way. In the Abstract section, the basic methodological framework of the research, such as subject, scope, importance, purpose and method, should be stated. Text spacing should be 1.15.

Keywords: Provide 3 – 5 keywords  

Jel Codes: Provide 3 – 5 keywords  

GİRİŞ

Times New Roman – 12 punto -1.5 satır aralık olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklar BÜYÜK HARFLERLE – alt başlıkların Sadece Baş Harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi tekniğinden yararlanılmalıdır.

YAZI İÇERİĞİ

Resim ve Tablolar

Şekilleri ve tabloları metinde isimleri geçtikten sonra sütun başına veya sonuna yerleştiriniz. Şekil başlıklarını şekillerin altına; tablo başlıklarını tabloların üzerine yerleştirin. Büyük şekiller ve tablolar yatay olarak yerleştirilebilir. Tablo örneği Tablo 1’de ve şekil örneği Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Şekil Örneği

Tablo 1. Örnek tablo

Tablo BaşlığıTablo Sütun Başlığı
Tablo sütun ara başlığıaAra başlıkAra başlık
  1. Tablo dipnotu örneği. (*table footnote)

Kaynaklar

Kaynak listesi makalenin sonunda metninde ilk görünüm sırası takip edilecek şekilde verilmelidir. Metin içerisinde birden fazla yayına atıf yapılabilir. Örneğin [1, 2, 5] şeklindeki yazım 1, 2 ve 5 numaralı yayınlara atıf yapar. Kaynaklar, şablonun son bölümünde listelenen şekilde düzenlenmelidir.

SONUÇ

Lütfen sonuç bölümüne çalışmanızın olası klinik sonuçlarının kısa bir özetini ekleyiniz. 

KAYNAKLAR

Kaynaklar kısmı, Times New Roman yazıtipinde, 11 punto yazı boyutunda APA yöntemiyle yapılmalıdır. Metin aralığı 1 olmalıdır.)